file bag คืออะไรและมีไว้ทำอะไร?

2021-12-13

เข็มขัดเอกสารสำหรับของใช้ส่วนตัวหรือเอกสารประจำตัว, กระเป๋าข้อมูล, แฟ้มสีขาว รูปแบบแบ่งออกเป็นประเภทหัวเข็มขัดและประเภทชุดบทความ
การจัดประเภทกระเป๋าแฟ้ม: กระเป๋าแฟ้ม, กระเป๋าแฟ้ม, กระเป๋าข้อมูล, แฟ้มสีขาว
ฟังก์ชั่น File bag: ใช้สำหรับของใช้ส่วนตัวหรือเอกสารประจำตัว
วัสดุถุงแฟ้ม: วัสดุ PP, วัสดุพีวีซี, กระดาษคราฟท์
รูปแบบกระเป๋าแฟ้ม: หัวเข็มขัด, แฟ้มปก, กระเป๋าใบหลวม, กระเป๋าแฟ้มใสด้านกว้างโปร่งใส (A4, F/C)
ขนาดความหนาของถุงกระดาษคราฟท์: 150G, 250G, 350G, (3K, 4K คือ A4, F/C)
  • QR